Patronat

LEX Zamówienia Publiczne

Partnerstwo publiczno-prywatne

Średni kurs złotego w stosunku do euro: 4,3117 PLN