Patronat

LEX Zamówienia Publiczne

Orzeczenia i interpretacje

Średni kurs złotego w stosunku do euro: 4,3117 PLN