Nowelizacja Prawa zamówień publicznych 2016

Do 18 kwietnia 2016 r. przepisy nowych dyrektyw unijnych dot. zamówień publicznych powinny zostać wdrożone do polskiego porządku prawnego. Odbędzie się to w drodze kolejnej nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, która w znaczący sposób zmieni sposób prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ubiegania się o zamówienia przez wykonawców.

Patronat

LEX Zamówienia Publiczne

Artykuły dotyczące nowelizacji Prawa zamówień publicznych 2016

Średni kurs złotego w stosunku do euro: 4,3117 PLN

LEX Navigator Zamówienia Publiczne