Dane kontaktowe:
Serwis Zamówień Publicznych
Wolters Kluwer Polska Sp. z .o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000709879
NIP: 583-001-89-31
Wysokość kapitału zakładowego: 15 000 524,00 zł http://www.wolterskluwer.pl
Kontakt:
Redaktor naczelny - Krzysztof Sobczak
E-mail: Krzysztof.Sobczak@wolterskluwer.coml
Redaktor prowadząca - Anna Stańczuk
E-mail: Anna.Stanczuk@wolterskluwer.com
Telefon
+48 696 490 904
(22) 535 80 01
Strona WWW
http://www.wolterskluwer.pl
Reklama:
Kontakt z działem reklamy