Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » Zasada uczciwej konkurencji nie jest bezwzględna

Zasada uczciwej konkurencji nie jest bezwzględna

07.07.17

Obowiązek zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu nie jest bezwzględny, gdyż każdorazowo należy uwzględnić potrzeby zamawiającego - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

articleImage: Zasada uczciwej konkurencji nie jest bezwzględna fot. Thinkstock

Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego była dostawa leków dla specjalistycznego szpitala. Zamawiający zawarł w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia, które wskazywały na produkty konkretnych producentów o oznaczonej objętości oraz nazwie handlowej. 

Postawione wymagania wzbudziły wątpliwości jednego z wykonawców, który wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Zarzucał w nim, że zamawiający bezprawnie naruszył zasadę uczciwej konkurencji poprzez nieuzasadnione faworyzowanie producenta konkretnego leku. Odwołujący wskazywał, że możliwa jest dostawa produktów równoważnych w stosunku do części leków, których nazwy handlowe zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wykonawca podnosił, że co do zasady opis przedmiotu zamówienia może być formułowany w sposób dowolny, zgodnie z uzasadnionymi potrzebami zamawiającego, pod warunkiem, że nie doprowadzi on do znacznego utrudnienia wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom, którzy nie będą w stanie sprostać określonym wymaganiom. 

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 11.04.2017 r., KIO 580/17 nie uwzględniła stanowiska wykonawcy. Skład orzekający wskazał, że zakaz opisywania przedmiotu zamówienia za pomocą określonych produktów nie jest bezwzględny. Zakaz ten nie wskazuje na to, że zamawiający musi hipotetycznie nabyć przedmiot zamówienia niezgodny z jego potrzebami tylko z tego względu, że pełna konkurencja w postępowaniu musi zostać zachowana.

Przepis art. 29 ust. 2 p.z.p. nakazuje dopuścić konkurencję między wykonawcami, którzy mogą spełnić postawione wymogi w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem zamawiającego jest opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który będzie uwzględniał jego obiektywne potrzeby, a także uwzględniał specyfikę danej dostawy.

Żądanie przez odwołującego zmiany postanowień SIWZ poprzez zmianę objętości dawek leku prowadzi do ingerencji w proces leczenia każdego pacjenta. Jednocześnie, wykonawca nie udowodnił, że oferowane przez niego produkty będą spełniać wymagania zamawiającego.

Z tego też względu Izba wskazała, że prawo konkurencji nie jest prawem bezwzględnym w kontekście przepisów Prawa zamówień publicznych. Opisując przedmiot zamówienia każdorazowo należy uwzględniać potrzeby zamawiającego uzasadnione specyfiką zamówienia.

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 11.04.2017 r., KIO 580/17

Filip Śledź 07.07.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE