Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zamawiający swobodnie wyznacza miejsce składania ofert

Zamawiający swobodnie wyznacza miejsce składania ofert

09.08.17

Zamawiający wskazał, że miejscem składania ofert jest dział zamówień publicznych, a nie sekretariat. Jeden z wykonawców zarzucił, że jest to niezgodne z p.z.p. Czy zamawiający może swobodnie wyznaczyć miejsce składania ofert? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Zamawiający swobodnie wyznacza miejsce składania ofert fot. Thinkstock

Nie istnieje norma nakazująca wyznaczenie przez zamawiającego konkretnego miejsca składania ofert. Zamawiający ma całkowitą dowolność w wyznaczeniu tego miejsca, byleby oferty do momentu ich otwarcia pozostawały w stanie nienaruszonym i by zamawiający nie zapoznał się z ich zawartością do czasu otwarcia ofert.

Przepisy Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p. nie regulują kwestii konkretnego miejsca składania ofert i ich przechowywania do momentu otwarcia. Zgodnie z art. 86 ust. 1 p.z.p. z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia i jest to jedyna norma regulująca zasady postępowania ze złożonymi ofertami.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 11 p.z.p. zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, podaje miejsce i termin składania ofert. Termin składania ofert oraz adres na jaki oferty muszą zostać wysłane zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 41 pkt 10 p.z.p., podaje także w ogłoszeniu o zamówieniu.

Brak szczegółowych dyspozycji w ustawie p.z.p., dotyczących miejsca składania ofert oznacza, że zamawiający ma dowolność w określeniu konkretnego miejsca, w którym oferty będzie zbierał oraz przechowywał, zapewniając ich nienaruszalność do momentu ich otwarcia. Istotne z punktu widzenia przepisów p.z.p. jest to, by zamawiający w SIWZ i w ogłoszeniu jednoznacznie wskazał to miejsce.

Jak podkreśla M. Stachowiak w komentarzu do przepisu art. 36 ust. 1 pkt 11 p.z.p. „Zamawiający określa w SIWZ miejsce i termin składania i otwarcia ofert. Podane informacje powinny precyzyjnie określać miejsce przez wskazanie adresu i pokoju, w którym należy składać oferty oraz w którym będą otwierane, a także terminy z datą i godziną” (Prawo zamówień publicznych, Komentarz LEX, 6 Wydanie, Warszawa 2014, s. 280).

W związku z powyższym, wykonawcom nie przysługuje roszczenie o zmianę wyznaczonego przez zamawiającego miejsca składania ofert, a zarzut związany z wyborem przez zamawiającego tego, a nie innego pokoju w jego siedzibie jest chybiony.

Ta kwestia nie może być także przedmiotem odwołania, gdyż przysługuje ono wyłącznie od niezgodnej z przepisami p.z.p. czynności zamawiającego, albo zaniechania czynności, do której na podstawie przepisów p.z.p. zamawiający był zobowiązany, a normy nakazującej wyznaczenie przez zamawiającego centralnego miejsca w jego siedzibie lub sekretariatu, jako miejsca składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w p.z.p. nie ma.

 

Marzena Kopacka 09.08.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE