Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » Zamawiający ponosi koszty postępowania, jeśli KIO uzna zasadność jednego z zarzutów

Zamawiający ponosi koszty postępowania, jeśli KIO uzna zasadność jednego z zarzutów

04.08.17

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględnia odwołanie, jeśli uzna za zasadny choćby jeden z zarzutów odwoławczych. W tej sytuacji zamawiający ponosi całość kosztów postępowania odwoławczego, nawet gdy pozostałe zarzuty okażą się bezzasadne - orzekł Sąd Okręgowy w Toruniu.

articleImage: Zamawiający ponosi koszty postępowania, jeśli KIO uzna zasadność jednego z zarzutów fot. Thinkstock

Krajowa Izba Odwoławcza na skutek wniesionego przez wykonawcę odwołania, wyrokiem z 27.01.2017 r., KIO 36/17 częściowo je uwzględniła i nakazała zamawiającemu zmianę postanowień SIWZ, częściowo je oddaliła oraz częściowo umorzyła postępowanie ze względu na uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów.

Izba orzekając co do kosztów postępowania odwoławczego, podzieliła je w ten sposób, że zamawiający ponosił 62,5 proc. wszystkich kosztów, zaś odwołujący pozostałe 37,5 proc. Skład orzekający uzasadniając tę decyzję zaznaczył, że sformułowanie zawarte w art. 192 ust. 10 p.z.p. - "stosownie do jego wyniku" należy rozumieć analogicznie jak w procesie cywilnym. Dlatego też KIO, kierując się zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania rozdzieliła koszty postępowania między zamawiającego i odwołującego.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zaskarżył do sądu orzeczenie KIO. W skardze zarzucono niewłaściwe stosowanie przepisów dotyczących podziału kosztów, a także naruszenie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15.03.2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238) poprzez niezgodne z prawem rozdzielenie kosztów postępowania odwoławczego w sytuacji, w której całość powinien ponieść zamawiający.

Sąd Okręgowy w Toruniu, wyrokiem z 29.05.2017 r., VI Ga 78/17 uznał stanowisko prezesa UZP za słuszne. Prawo zamówień publicznych zawiera autonomiczną regulację dotyczącą orzekania o kosztach postępowania odwoławczego. Z tego względu, Krajowa Izba Odwoławcza nie miała podstaw do uznania, że zaistniała luka w prawie i w związku z tym zastosować dyspozycję art. 100 Kodeksu postępowania cywilnego.

Obowiązkiem KIO jest orzekanie o kosztach postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku. Skład orzekający może uwzględnić lub oddalić odwołanie. Zgodnie zaś z art. 192 ust. 2 p.z.p. odwołanie jest uwzględnione w sytuacji, w której choćby jeden z zarzutów okazał się zasadny. W takiej sytuacji, zamawiający ponosi całość kosztów postępowania odwoławczego, choćby pozostałe zarzuty okazały się bezzasadne.

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z 29.05.2017 r., VI Ga 78/17

 

Filip Śledź 04.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE