Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Zamawiający nie musi prowadzić rejestru zamówień o nieznacznej wartości

Zamawiający nie musi prowadzić rejestru zamówień o nieznacznej wartości

06.08.17

Zamawiający przeprowadza zamówienia o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro. Czy jest zobowiązany do prowadzenia rejestru takich zamówień? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Zamawiający nie musi prowadzić rejestru zamówień o nieznacznej wartości fot. Thinkstock

Nie ma przepisu wskazującego na bezwzględny obowiązek prowadzenia rejestru zamówień publicznych do 30.000 euro.

Regulacja art. 13a Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p. nakłada na zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p., oraz ich związki, obowiązek sporządzenia w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczenia go na stronie internetowej. Taki plan postępowań o udzielenie zamówień zawierać ma w szczególności informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;

2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;

4) orientacyjnej wartości zamówienia;

5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.

Natomiast zamawiający, inni niż wymienieni wyżej, mogą zamieszczać na stronie internetowej plany postępowań o udzielenie zamówień.

Jednocześnie prowadzenie rejestru zamówień publicznych z podziałem na ich rodzaj, przedmiot i wskazaniem ich wartości bez wątpienia usprawnia funkcjonowanie zamawiającego, pomaga również zachować i urzeczywistnić zasady wynikające z prawidłowej interpretacji przepisów i celów p.z.p. Taka ewidencja jest również przydatnym narzędziem, które pozwoli prawidłowo wypełnić obowiązki sprawozdawcze, jakie ciążą na zamawiających, wynikające z art. 98 ust. 1 p.z.p.

Z wydanego z delegacji ustawowej rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038) wynika między innymi konieczność podania łącznej wartości udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w p.z.p. na podstawie art. 4 pkt 8 p.z.p.

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE