Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wykonanie robót podobnych należy zlecić w drodze nowej umowy

Wykonanie robót podobnych należy zlecić w drodze nowej umowy

30.07.17

Zamawiający przeprowadził postępowanie na przebudowę drogi. W ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ przewidział możliwość zlecenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych związanych z przebudową drogi. Czy zamawiający ma sporządzić aneks do umowy pierwotnej? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Wykonanie robót podobnych należy zlecić w drodze nowej umowy fot. Thinkstock

Udzielenie zamówienia podobnego, przewidzianego w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym i odpowiednio opisanego odbywa się poprzez zawarcie nowej umowy z wykonawcą zamówienia podstawowego w trybie z wolnej ręki, nie zaś poprzez zawarcie aneksu do zakończonej umowy.

Po nowelizacji Prawa zamówień publicznych z 2016 r., dalej p.z.p. Zamawiający może udzielić zamówienia podobnego, zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, jeśli zamówienie takie zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym (zob. art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p.). Warunkiem jest, by oprócz przewidzenia zamówienia podobnego w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego wartość zamówienia podobnego była uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego i by procedura wybrana dla udzielenia zamówienia podstawowego była właściwa dla całości (razem z zamówieniem podobnym).

Po spełnieniu wymogów ustawowych zamawiający może bez przeszkód skorzystać ze swego uprawnienia i udzielić zamówienia podobnego dotychczasowemu wykonawcy, bez konieczności przeprowadzania ponownej procedury wyboru wykonawcy. Jest to jednak zupełnie nowe, odrębne zamówienie, udzielanie pod zakończeniu umowy na zamówienie podstawowe. Dlatego udzielenie zamówienia podobnego odbywa się poprzez podpisanie nowej umowy o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) p.z.p.

Aneks do umowy zawiera się w warunkach opisanych w art. 144 p.z.p., który traktuje o dopuszczalnych zmianach umowy i jest możliwy w sytuacji, gdy umowa podstawowa nie uległa zakończeniu. W opisanej sytuacji zawarcie aneksu nie jest właściwym trybem postępowania.

 

Marzena Kopacka 30.07.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE