Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Wydatków z zakresu prawa pracy nie uwzględnia się w sprawozdaniu o zamówieniach

Wydatków z zakresu prawa pracy nie uwzględnia się w sprawozdaniu o zamówieniach

05.11.17

Czy w sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych należy uwzględnić wydatki poniesione na delegacje, ryczałty na dojazdy oraz wydatki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Wydatków z zakresu prawa pracy nie uwzględnia się w sprawozdaniu o zamówieniach fot. Thinkstock

Ustalenie, czy wskazane w pytaniu wydatki podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu, o którym mowa w art. 98 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – dalej p.z.p. możliwe jest wyłącznie w oparciu o ustaloną przez zamawiającego podstawę prawną ich udzielenia. Ustalenie, iż wydatek dotyczy umowy z zakresu prawa pracy powoduje brak obowiązku sprawozdawczego.

W przypadku natomiast, gdy zamówienie zostało udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 p.z.p. powoduje powstanie obowiązku sprawozdawczego w zakresie określenia łącznej wartości udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług.

Jeśli zamówienia udzielono na podstawie art. 4 pkt 1–1b, pkt 3 lit. a, e i ea oraz g–ja, pkt 5, pkt 5b–6, pkt 10–13, art. 4b ust. 1 i 1a, art. 4d ust. 1 pkt 1–6, pkt 8 i 9, art. 136 ust. 1–3, art. 137 oraz art. 138 ust. 1–3 p.z.p. - sprawozdanie obejmuje liczbę i łączną wartość zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w p.z.p. na tych podstawach.

Zakres danych, jakie podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu wynikającemu z art. 98 ust. 1 p.z.p. reguluje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038).

Jeśli opisane w pytaniu wydatki wpisują się w zakres wyłączonych ze stosowania p.z.p. umów z zakresu prawa pracy – nie podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu. Jeśli natomiast są to np. zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt 8 p.z.p. sprawozdanie winno obejmować łączną wartość udzielonych zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie w oparciu o ten przepis. Jeśli mamy do czynienia z zamówieniami udzielanymi na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 2 p.z.p., sprawozdanie obejmuje liczbę i łączną wartość zamówień, bez podatku od towarów i usług, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w p.z.p. na tej podstawie.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE