Strona główna » Wiedza » Partnerstwo publiczno-prywatne » Wspólne inwestycje PPP będą dużo łatwiejsze

Wspólne inwestycje PPP będą dużo łatwiejsze

25.08.14

– Założenia to efekt postulatów uczestników rynku PPP, które znane są od lat. Tak naprawdę powinny już funkcjonować od dawna – mówi Damian Michalak, radca prawny, właściciel kancelarii obsługującej uczestników rynku PPP.

articleImage: Wspólne inwestycje PPP będą dużo łatwiejsze fot. Thinkstock

Są już założenia nowelizacji ustawy o PPP. Jedną z najważniejszych zmian jest umożliwienie tworzenia przez wybranego wykonawcę już po wyborze jego oferty, spółki zależnej odpowiedzialnej za realizację inwestycji w formule PPP. Ponadto, nowela zakłada ułatwienia przy zawieraniu umów na okres dłuższy niż 4 lata czy też możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy o PPP.

– Proponowane rozwiązania nie rozwiewają wszelkich wątpliwości związanych z problematyką PPP. Stanowią jednak kolejną próbę odformalizowania tej instytucji, co stanowi krok w dobrym kierunku – przyznaje Anna Szymańska, radca prawny z Kancelarii Dentons.

– Założenia to efekt postulatów uczestników rynku PPP, które znane są od lat. Tak naprawdę powinny już funkcjonować od dawna – podkreśla Damian Michalak, radca prawny, właściciel kancelarii obsługującej uczestników rynku PPP.

– Szkoda, że w nowelizacji pominięto inne ważne kwestie, jak np. zniesienie obligatoryjnych kryteriów oceny ofert czy etapowanie dialogu konkurencyjnego, czyli trybu, w którym wybiera się wykonawcę – dodaje.

Jak czytamy w „DGP”, ze wszystkich propozycji ministerstwa, najlepiej oceniany jest pomysł dotyczący tworzenia spółki zależnej odpowiedzialnej za realizację zamówienia w formule PPP. Jak podkreśla Anna Szymańska, inwestycje PPP prawie zawsze realizowane są poprzez specjalnie utworzone do tego celu spółki projektowe. Warto również zaznaczyć, iż obecnie utworzenie takiej spółki już po wyborze ofert nie jest możliwe.

– W obecnym stanie prawnym działanie takie traktowane jest jako niezgodna z ustawą o zamówieniach publicznych zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy, natomiast w ramach PPP powinien być to standard – uważa dr Rafał Cieślak, radca prawny z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Bardzo pozytywnie eksperci pochodzą również do zmiany dotyczącej kwestii zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Dzisiaj zabezpieczenie musi wynosić od 2 do 10 proc. ceny całkowitej podanej w ofercie.

„Dla małego lokalnego wykonawcy nawet kwota 100 tys. zł może być warunkiem uniemożliwiającym udział w postępowaniu” – uzasadnia ministerstwo i proponuje zniesienie limitów 2 proc. – 10 proc. ceny.

– Zniesienie limitów wysokości zabezpieczenia z pewnością będzie dużym ułatwieniem. Decydować będzie samodzielnie podmiot publiczny, dopasowując wysokość tego zabezpieczenia do specyfiki projektu – podkreśla dr Rafał Cieślak.
Resort proponuje także rozszerzenie regulacji ustawowej dotyczącej zawartości umów PPP. Chodzi o określenie zasad ich wcześniejszego rozwiązania. Ta zmiana jednak nie budzi już entuzjazmu prawników.

– Propozycja uzupełnienia zapisów w umowie o PPP o zasady jej wcześniejszego rozwiązania jest niezrozumiała. Przecież materia ta w całości regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego – zauważa dr Rafał Cieślak.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

25.08.14
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE