Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Warunki udziału w postępowaniu nie są obligatoryjne

Warunki udziału w postępowaniu nie są obligatoryjne

13.06.17

Czy w zamówieniach powyżej progów unijnych należy obowiązkowo postawić warunki udziału w postępowaniu? Czy wystarczy, że zamawiający sformułuje tylko warunki w zakresie braku podstaw do wykluczenia? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Warunki udziału w postępowaniu nie są obligatoryjne fot. Thinkstock

Zamawiający nie ma obowiązku stawiania warunków udziału w postępowaniu przy procedurze prowadzonej w tzw. „progach unijnych”.

Stanowi o tym wprost art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – dalej p.z.p., który wskazuje m. in., że o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego. Również wzór formularza JEDZ wymaga wypełnienia przez wykonawców odpowiednich sekcji w części IV tylko wówczas, gdy zamawiający określił dane kryteria kwalifikacji (warunki udziału).

Tym samym, zamawiający może poprzestać jednie na wskazaniu podstaw do wykluczenia z postępowania.

Należy jednak odróżnić możliwość postawienia warunku od obowiązku żądania konkretnych dokumentów w sytuacji, gdy warunki te zostały przez zamawiającego określone. W procedurze prowadzonej w „progach unijnych” zamawiający, który postawił warunek udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 p.z.p. ma obowiązek żądać dokumentów potwierdzających spełnianie tego warunku i nie może w tym przypadku poprzestać tylko na samym oświadczeniu w formie formularza JEDZ.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE