Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » W zamówieniach też trzeba chronić dane osobowe

W zamówieniach też trzeba chronić dane osobowe

09.05.18

Prawo zamówień publicznych nie zawiera regulacji dotyczących kwestii ochrony danych osobowych, niemniej obowiązki w tym zakresie ciążą na uczestnikach przetargów niezależnie od tego, czy przedmiot informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, czy też nie - pisze Justyna Andała-Sępkowska.

articleImage: W zamówieniach też trzeba chronić dane osobowe fot. Thinkstock

Jak przypomina autorka komentarza opublikowanego w Serwisie Informacji Prawnej LEX, zagadnienie to regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO, które ma być stosowane od 25 maja 2018 roku.

Zdaniem autorki, RODO będzie miało również znaczny wpływ na zamawiających stosujących przepisy Prawa zamówień publicznych, jednak skali tego oddziaływania nie da się dokładnie przewidzieć, gdyż ujawni się ona dopiero w praktyce. Jednak dodaje, że na podstawie regulacji wynikającej z RODO, zamawiający, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. - Podmiotem przetwarzającym w odniesieniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie wykonawca - podkreśla autorka.

- Stosowanie RODO rozpocznie się 25 maja 2018 r. i od tego dnia wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych powinny być z nim bezwzględnie zgodne. Okres przejściowy, jaki założono przy ustalaniu zapisów RODO, był stosunkowo długi właśnie po to, aby umożliwić wszystkim dostosowanie się do nowych rozwiązań. RODO zostało uchwalone 27. kwietnia 2016 r., a jego art. 99 ust. 2 stanowi, że: „rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. - podkreśla autorka komentarza. Więcej>>

09.05.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE