Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Umowa o dzieło to poleganie na zasobach podmiotu trzeciego

Umowa o dzieło to poleganie na zasobach podmiotu trzeciego

11.10.17

Wykonawca chce polegać na zasobach podmiotu trzeciego. Czy udostępnienie zasobów może nastąpić na podstawie umowy o dzieło? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Umowa o dzieło to poleganie na zasobach podmiotu trzeciego fot. Thinkstock

Zgodnie z art. 22a ust. 1 Prawa zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) dalej p.z.p. – wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Poleganie na zdolnościach podmiotu trzeciego jest to instytucja wspomagająca wykonawcę w wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej.

Ustawodawca podkreśla, że charakter prawny stosunków łączących wykonawcę i podmiot udostępniający zasoby, jest z punktu widzenia tej instytucji nieistotny i nie podlega badaniu przez zamawiającego.

Ważne jest również to, że ich współpraca może przybrać postać bardzo szeroką i różnorodną. Takim stosunkiem prawnym może przykładowo okazać się umowa o dzieło lub inna umowa cywilnoprawna.  
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE