Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Roczny plan postępowań uwzględnia zamówienia na usługi społeczne o nieznacznej wartości

Roczny plan postępowań uwzględnia zamówienia na usługi społeczne o nieznacznej wartości

08.02.17

Zamawiający chce przeprowadzić postępowanie na usługi społeczne, którego wartość przewyższa 30.000 euro, ale nie przekracza 750.000 euro. Czy należy je uwzględnić w rocznym planie postępowań? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Roczny plan postępowań uwzględnia zamówienia na usługi społeczne o nieznacznej wartości fot. Thinkstock

Zamawiający ma obowiązek uwzględniania w planie postępowań o udzielenie zamówień, zamówień społecznych, o  wartości szacunkowej wyższej niż 30.000 euro, a niższej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 p.z.p.

Obowiązek zamawiających, sporządzania i publikowania planów postępowań o udzielenie zamówień wynika z art. 13a p.z.p. Jak wskazuje w wydanej opinii UZP ,,przywołane przepisy p.z.p. mówią o planach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a nie o planach zamówień publicznych. W świetle powyższego publikacja wskazanych planów dotyczy wyłącznie zamówień, w odniesieniu do których zamawiający mają obowiązek stosować przepisy ustawy p.z.p.

W konsekwencji, należy przyjąć, iż w planie postępowań o udzielenie zamówień, należy uwzględnić wszystkie te zamówienia, przy których udzieleniu, zamawiający, będzie zobowiązany stosować przepisy p.z.p. W przypadku zamówień na usługi społeczne, o wartości szacunkowej, wyższej niż 30.000 euro, a mniejszej, niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 p.z.p., zamawiający udzielając zamówienia, jest obowiązany stosować procedurę określoną w art. 138o p.z.p.

Oznacza to, iż tym samym, do zamówień na usługi społeczne o których mowa w pytaniu,  zamawiający ma obowiązek stosować przepisy ustawy, tj. przepis art. 138o p.z.p., co w świetle wyżej wskazanej opinii UZP, zobowiązuje zamawiającego, do uwzględnienia tych zamówień w planie postępowań o udzielenie zamówień.

 

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE