Strona główna » Wiedza » Aktualności » Prawie 1 mln zł kary za zmowę dla spółek informatycznych

Prawie 1 mln zł kary za zmowę dla spółek informatycznych

15.06.18

Trzy spółki informatyczne zawarły zmowę przetargową i usiłowały wpłynąć na wynik trzech postępowań o zamówienia publiczne na hosting i kolokację serwerów. UOKiK ukarał je w sumie kwotą 1 mln zł.

articleImage: Prawie 1 mln zł kary za zmowę dla spółek informatycznych fot. Thinkstock

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że kolokacja serwerów polega na udostępnieniu powierzchni w serwerowni podmiotom zewnętrznym. Hosting to z kolei wynajem miejsca na serwerze usługodawcy. Takie usługi świadczyły trzy firmy, które zawarły zmowę przetargową – Infomex, Nabino i ncNETcom.

 

Z ustaleń UOKiK wynika, że porozumienie miało charakter ciągły i trwało w latach 2012-2015. Przedsiębiorcy usiłowali wówczas wpłynąć na wyniki trzech przetargów. Dwukrotnie z powodzeniem, a poszkodowaną instytucją był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (w 2012 i 2015 r.). Nabino i ncNETcom uczestniczyli w tych przetargach jako wykonawcy bezpośrednio ubiegający się o uzyskanie zamówienia, zaś Infomex w każdym przypadku pełnił rolę ich kompleksowego podwykonawcy. W jednym przetargu Infomex wystąpił w podwójnej roli i złożył również własną ofertę.

Dowody znaleziono w siedzibach firm 

"Dowody na zawarcie zmowy zdobyliśmy podczas przeszukania w siedzibach firm. Znaleźliśmy tam dokumenty elektroniczne, które świadczą o wspólnych uzgodnieniach w trzech przetargach – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes UOKiK, Michał Holeksa.

Przedsiębiorcy stosowali mechanizm rozstawiania i wycofywania ofert. Różnicowali cenowo swoje propozycje, a kiedy okazywały się one kolejno najniższe w przetargu, wówczas zwycięzca doprowadzał do odrzucenia swojej oferty. Przedstawiał nieaktualne zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub opłacaniu składek z ZUS. Tym samym zamawiający wybierał droższą propozycję innego uczestnika zmowy. W ten sposób ceny usług zamawianych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zostały podwyższone o prawie 0,6 mln zł.

Liderem porozumienia był Infomex. Spółka koordynowała działania pozostałych uczestników zmowy, opracowywała dla nich gotowe do złożenia propozycje przetargowe i przekazywała wytyczne dotyczące działania po otwarciu ofert.

Nie konkurowali, a realizowali taktykę

"Znalezione dowody wskazują, że Nabino i ncNETcom nie konkurowały ze sobą, lecz realizowały zaplanowaną przez Infomex taktykę działania polegającą na pozyskiwaniu zamówień publicznych za pośrednictwem współpracujących z nim podmiotów. Plan lidera porozumienia zakładał wykorzystanie pozostałych uczestników zmowy do uzyskiwania kontroli nad przebiegiem przetargów i osiąganie dodatkowych korzyści poprzez manipulację ich wynikami. Nabino i ncNETcom pełniły w tej strategii jedynie instrumentalną rolę, a zamówienia faktycznie realizowane były przez Infomex działający w charakterze podwykonawcy – dodał Holeksa.

Na lidera porozumienia - Infomex UOKiK nałożył najwyższą karę, która wyniosła 931 tys. 465 zł. Z kolei Nabino i ncNETcom zostały ukarane sankcjami w wysokości odpowiednio 19 tys. 866 zł i 47 tys. 814 zł. Łączna wysokość kar to blisko milion zł (999 145 zł).

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Jak podkreśla Urząd, zmowy przetargowe osłabiają konkurencję między wykonawcami, prowadzą do wzrostu cen i obniżania jakości usług. Tracą na tym zamawiający i finanse publiczne.  

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Własne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • UOKiK zaprasza na kurs online na temat zmów przetargowych

  Obrazek do artykułu: UOKiK zaprasza na kurs online na temat zmów przetargowych

  Czy spotkałeś się ze zmową przetargową? Chcesz wiedzieć, jak ją wykrywać i zwalczać? Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował bezpłatne szkolenie e-learningowe na temat prawa konkurencji w przetargach publicznych. Więcej

 • Wykryto zmowę przetargową w Dolnośląskiem

  Obrazek do artykułu: Wykryto zmowę przetargową w Dolnośląskiem

  UOKiK wykrył zmowę przetargową trzech przedsiębiorców z woj. dolnośląskiego. Niedozwolone porozumienie dotyczyło zamówień publicznych na wykonywanie prac budowlano-remontowych. Kary nałożone przez urząd wyniosły ponad 130 tys. złotych. Więcej

 • Ujawniono nowy mechanizm zmów przetargowych

  Obrazek do artykułu: Ujawniono nowy mechanizm zmów przetargowych

  Wykonawcy pozostający w zmowie przetargowej początkowo składają zróżnicowane oferty. Następnie, oferta najtańsza, która została wybrana jako najkorzystniejsza zostaje wycofana, skutkiem czego zamawiający musi wybrać ofertę droższą, która została... Więcej

 • KIO: konsorcjum w przetargu nie zakłóca konkurencji

  Obrazek do artykułu: KIO: konsorcjum w przetargu nie zakłóca konkurencji

  Konsorcjum jest prawnie dopuszczalną formą udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nie można takiego porozumienia utomatycznie kwalifikować jako antykonkurencyjnego. Tak wynika z najnowszego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej -... Więcej

 • Ponad 400 zamawiających w e-katalogu

  Obrazek do artykułu: Ponad 400 zamawiających w e-katalogu

  Już ponad 400 zamawiających, w tym np. ministerstwa, szpitale i przychodnie, ośrodki pomocy społecznej, jednostki policji i straży pożarnej, administracji rządowej i samorządowej, jest obecnie na platformie eKatalogi. Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE