Strona główna » Wiedza » Aktualności » Podwyższenie zaliczek w zamówieniach w sektorze obronności i bezpieczeństwa

Podwyższenie zaliczek w zamówieniach w sektorze obronności i bezpieczeństwa

07.11.17

14 listopada br. podwyższeniu ulega maksymalna wysokość jednorazowej zaliczki, możliwej do udzielenia na poczet wykonania zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, udzielonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, z 25 do 33 proc. wartości wynagrodzenia wykonawcy.

articleImage: Podwyższenie zaliczek w zamówieniach w sektorze obronności i bezpieczeństwa fot. Thinkstock

Powyższa zmiana została wprowadzona do art. 131w ust. 2 pkt 1 p.z.p. ustawą z dnia 29 września br. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2018).

Natomiast, zgodnie z dodanym do art. 131w ust. 2a, zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, po warunkiem że wykonawca, w ramach realizacji zamówienia rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub wykaże, iż zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek. Przepis ten wprowadza wyjątek w odniesieniu do możliwości udzielania kolejnych zaliczek w stosunku do zasady określonej w art. 151a ust. 4 p.z.p.

Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie powyższej nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe. Do umów zawartych po dniu jej wejścia w życie w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Anna Stańczuk 07.11.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE