Strona główna » Wiedza » Partnerstwo publiczno-prywatne » Płock planuje Międzynarodowe Forum PPP

Płock planuje Międzynarodowe Forum PPP

31.08.17

Urząd Miasta Płock chce organizować cyklicznie Międzynarodowe Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Jego pierwsza edycja z udziałem przedstawicieli samorządów oraz inwestorów planowana jest wstępnie na listopad.

articleImage: Płock planuje Międzynarodowe Forum PPP fot. Thinkstock

Jak poinformował wiceprezydent Płocka ds. rozwoju i inwestycji Jacek Terebus, Międzynarodowe Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego miałoby być dwudniowym spotkaniem, które w przyszłości mogłoby wpisać się na stałe do kalendarza wydarzeń gospodarczych.

„Partnerstwo publiczno-prywatne to formuła, która w perspektywie, gdy skończą się dofinansowania unijne na takim poziomie jak obecnie, powinna stać się jednym z instrumentów rozwoju inwestycyjnego. Stąd pomysł, by stworzyć miejsce do dyskusji na ten temat i wymiany doświadczeń, zarówno po stronie partnerów samorządowych, jak i prywatnych” – powiedział PAP Terebus.

„Byłoby to dwudniowe spotkanie, które w Płocku moglibyśmy realizować cyklicznie. Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że najlepszym terminem byłby listopad. Pierwszą edycję chcielibyśmy zorganizować jeszcze w tym roku, a gdyby okazało się to niemożliwe, to najpóźniej wiosną przyszłego roku” – dodał wiceprezydent.

Na organizację Międzynarodowego Forum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zabezpieczono już w budżecie Płocka 300 tys. zł. Zgodę na przesunięcie środków na ten cel wyrazili radni.

W kwietniu tego roku w Płocku zrealizowano projekt partnerstwa publiczno-prywatnego ze spółką Siemens, polegający na energetycznej modernizacji 24 budynków użyteczności publicznej. Koszt inwestycji wyniósł 33 mln zł. Umowa, którą Urząd Miasta Płocka zawarł ze spółką Siemens w 2015 r. zakłada, że wszystkie nakłady inwestycyjne partnera prywatnego zostaną w 100-proc. spłacone na jego rzecz z oszczędności uzyskanych z ograniczenia zużycia energii w placówkach objętych projektem.

To pierwsze takie porozumienie w Polsce. W ramach tej umowy, Siemens zobowiązał się do zarządzania energią cieplną i elektryczną w budynkach, które poddano modernizacji, a także do bieżącego utrzymywania zainstalowanych tam urządzeń, w tym do usuwania ewentualnych awarii. Według płockiego Urzędu Miasta, pierwsze efekty modernizacji wybranych budynków użyteczności publicznej to oszczędności w kosztach zużycia energii na poziomie od 34 proc. do ponad 40 proc.

Od połowy 2016 r. trwa, koordynowany przez Ministerstwo Rozwoju, projekt „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce”. To przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego głównym celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym poprzez szkolenia, warsztaty, misje studyjne i debaty.

Partnerami projektu są m.in. Związek Miast Polskich i Związek Powiatów Polskich, Konfederacja Lewiatan, jako organizacja zrzeszająca pracodawców, oraz Fundacja Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jako organizacja pozarządowa.

Efektem działań, których harmonogram wyznaczono do połowy 2019 r. ma być m.in. co najmniej 1400 uczestników różnego rodzaju szkoleń z 600 instytucji, a także nie mniej niż pięć przedsięwzięć partnerstwa publiczno-prywatnego na etapie przygotowania ich kompleksowych analiz przed realizacją oraz 30 wydarzeń gospodarczych, w tym krajowych i zagranicznych, promujących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz

31.08.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE