Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Oferta bez wskazanego kryterium oceny ofert podlega odrzuceniu

Oferta bez wskazanego kryterium oceny ofert podlega odrzuceniu

07.06.17

Wykonawca nie uzupełnił w ofercie okresu gwarancji, który stanowi kryterium oceny ofert. Co powinien zrobić zamawiający? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Oferta bez wskazanego kryterium oceny ofert podlega odrzuceniu fot. Thinkstock

W opisanej sytuacji, zamawiający powinien odrzucić ofertę wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p.

Skoro w danym postępowaniu, okres gwarancji został ujęty jako pozacenowe kryterium oceny ofert, to niewskazanie w formularzu ofertowym przez wykonawcę tego okresu, nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p. Przepis ten, przewiduje bowiem możliwość uzupełnienia jedynie dokumentów czy wadliwych oświadczeń, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przedstawionym stanie faktycznym, wskazanie okresu gwarancji, stanowi natomiast kryterium oceny ofert, które nie podlega uzupełnieniu.

W takiej sytuacji, ofertę wykonawcy, który nie wskazał okresu gwarancji, pomimo istnienia takiego wymogu, przewidzianego przez zamawiającego, należy odrzucić, jako nieodpowiadającą treści SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE