Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowe progi unijne i kurs złotego od stycznia 2018 r.

Nowe progi unijne i kurs złotego od stycznia 2018 r.

20.12.17

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie wysokość tzw. progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro dla zamówień publicznych. W Dzienniku UE opublikowano rozporządzenia określające wysokość tych progów.

articleImage: Nowe progi unijne i kurs złotego od stycznia 2018 r. fot. Thinkstock

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych.

Z rozporządzenia dotyczącego zamówień klasycznych wynika, że zmienione zostały wartości progowe: z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych oraz z 135 000 euro na 144 000 euro lub z 209 000 euro na 221 000 euro w przypadku dostaw i usług.

Z rozporządzenia odnoszącego się do zamówień sektorowych wynika, że zmienione zostały wartości progowe stosowania dyrektywy sektorowej: z 418 000 euro na 443 000 euro  w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

Z rozporządzenia dotyczącego zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wynika, że zmieniony został art. 8 dyrektywy 2009/81/WE. Zmienione zostały zatem wartości progowe zamówień: z 418 000 euro na 443 000 euro w przypadku dostaw i usług oraz z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro w przypadku robót budowlanych.

Z rozporządzenia dotyczącego koncesji wynika, że zmieniona została wartość koncesji, od której uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, z 5 225 000 euro na 5 548 000 euro.

Wszystkie ww. rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Z komunikatu Komisji Europejskiej określającego równowartości walut krajowych w odniesieniu do ww. kwot progowych (wyrażonych w euro), od których stosowane są przepisy dyrektyw, wynika, że kwota progowa:

- 80 000 euro stanowi równowartość kwoty 344 936 zł,
- 144 000 euro stanowi równowartość kwoty 620 885 zł,
- 221 000 euro stanowi równowartość kwoty 952 886 zł,
- 443 000 euro stanowi równowartość kwoty 1 910 083 zł,
- 750 000 euro stanowi równowartość kwoty 3 233 775 zł,
- 1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty 4 311 700 zł,
- 5 548 000 euro stanowi równowartość kwoty 23 921 312 zł.

Zatem średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, wynosi 4,3117.

Na szczeblu krajowym finalizowany jest proces legislacyjny mający na celu wydanie odpowiednich rozporządzeń krajowych.

Źródło: www.uzp.gov.pl

Anna Stańczuk 20.12.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE