Strona główna » Wiedza » Aktualności » Nowa ustawa ma uatrakcyjnić partnerstwo publiczno-prywatne

Nowa ustawa ma uatrakcyjnić partnerstwo publiczno-prywatne

04.01.18

Poprawa otoczenia prawnego partnerstwa publiczno-prywatnego - to cel proponowanych przez rząd zmian w prawie. Mają one umożliwić efektywne przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w formule PPP oraz wyeliminować niejasności w przepisach.

articleImage: Nowa ustawa ma uatrakcyjnić partnerstwo publiczno-prywatne fot. Thinkstock

Rada Ministrów przyjęła 4 stycznia br. przygotowany przez ministra rozwoju i finansów projekt nowelizacji ustawy  o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

Jak podkrerslano po posiedzeniu rządu, głównym problemem związanym z PPP jest niewielki zakres zaangażowania kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych oraz potrzeba zwiększenia efektywności inwestycji i świadczenia usług publicznych w Polsce. Rząd uważa, że uwolnienie potencjału kapitału prywatnego zależy m.in. od usunięcia barier prawnych oraz wprowadzenia przepisów dopuszczających powszechnie przyjęte na świecie rozwiązania dotyczące PPP.  - Problemy związane z stosowaniem formuły PPP wynikają także m.in. z powodu podejmowania decyzji o realizacji projektów bez ich wcześniejszego właściwego przeanalizowania i odpowiedniego przygotowania - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane w projekcie:

- minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię na temat realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł (tzw. test PPP);

- wprowadzenie dobrowolnego opiniowania przez Ministerstwo Rozwoju mniejszych projektów (ocena stanu przygotowania i zasadności realizacji projektu w formule PPP na wniosek promotora);

- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania analizy efektywności realizacji przedsięwzięcia w PPP;

- wprowadzenie przepisów ułatwiających monitoring rynku PPP;

- umożliwienie realizacji projektów PPP na bazie istniejących spółek podmiotu publicznego;

- dopuszczenie udzielania przez samorządy dotacji celowych dla partnerów prywatnych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadań samorządowych. Obecnie takie dotacje są dopuszczalne tylko dla podmiotów niedziałających dla zysku;

Według autorów projektu, efektem planowanych zmian ma być zwiększenie udziału kapitału prywatnego w finansowaniu inwestycji publicznych, z jednoczesnym rozłożeniem w czasie obciążeń sektora finansów publicznych. Dzięki zastosowaniu ścisłych mierników efektywności realizacji zadań publicznych w ramach PPP (co jest regułą w sektorze prywatnym),  oczekiwane jest również podniesienie efektywności wydatkowania środków publicznych.

- Ściślejsza współpraca sektora publicznego z partnerami prywatnymi powinna także podnieść kompetencje kadr sektora publicznego (zwłaszcza w podmiotach wykonujących usługi publiczne), które będą mogły nabyć wiedzę i umiejętności od sektora prywatnego. W rezultacie, podniesiona będzie efektywność i jakość wykonywania zadań publicznych realizowanych także poza PPP - napisano w uzasadnieniu projektu.

Nowe prawo ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE