Strona główna » Wiedza » Partnerstwo publiczno-prywatne » Kolejne projekty PPP objęte wsparciem doradczym

Kolejne projekty PPP objęte wsparciem doradczym

10.06.17

Projekty PPP pn. "Budowa Instytutu Psychiatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego" oraz "Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji" zostały objęte wsparciem doradczym finansowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

articleImage: Kolejne projekty PPP objęte wsparciem doradczym fot. Thinkstock

W dniach 9 i 29 maja 2017 r. zostały podpisane dwie umowy z doradcami w celu zapewnienia wsparcia prawnego, ekonomiczno-finansowego i technicznego dla przygotowania i wdrożenia projektów w modelu PPP.

Ministerstwo Rozwoju, jako resort odpowiedzialny za rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, podejmuje szereg działań na rzecz lepszego wykorzystania tej formuły. Jednym  z nich jest zapewnienie kompleksowego doradztwa dla podmiotów publicznych w przygotowaniu i realizacji projektów PPP. Inicjatywa resortu jest istotnym elementem Polityki Rządu w zakresie rozwoju PPP, która wkrótce zostanie przyjęta przez Radę Ministrów. Wdrożenie Polityki powinno prowadzić do  zwiększenia ilości, skali i efektywności inwestycji w formule PPP.

Przedsięwzięcie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego polega na zaprojektowaniu, wybudowaniu i utrzymaniu nowego budynku dla Instytutu Psychiatrii. Projekt znajduje się na zaawansowanym etapie przygotowania - inwestor wykonał już analizy przedrealizacyjne. Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych wynosi ponad 130 mln zł.

Celem projektu Tarnowa jest zaprojektowanie i budowa niskoenergetycznego zespołu nowoczesnych budynków, w tym: centrum usług wspólnych, centrum praktyk projektowania, modelowania i implementacji, tarnowskiego parku doświadczeń oraz interaktywnego zaplecza dydaktycznego dla uczniów, studentów i nauczycieli. Koszt inwestycji szacuje się na ponad  120 mln zł.

Wsparcie MR obejmuje szeroki zakres działań doradczych, w tym przede wszystkim wsparcie promotora projektu w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wybór partnera prywatnego aż do etapu zamknięcia finansowego. Może objąć również sporządzenie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Poza ww. projektami Ministerstwo wspiera obecnie projekty dot. modernizacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu oraz przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich w województwie Dolnośląskim.

Źródło: www.ppp.gov.pl

10.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE