Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Inwestor może być zobowiązany do zapłaty podwykonawcy

Inwestor może być zobowiązany do zapłaty podwykonawcy

12.03.18

Jeśli wykonawca nie zapłacił wynagrodzenia podwykonawcy lub pomniejszył to wynagrodzenie bez podstawy prawnej, inwestor będzie nadal związany solidarną odpowiedzialnością z wykonawcą za jego zapłatę - pisze Piotr Karkoszka.

articleImage: Inwestor może być zobowiązany do zapłaty podwykonawcy fot. Thinkstock

Autor komentarza opublikowanego w Systemie Infroamcji Prawnej LEX omawia przypadek, w którym podwykonawca usiłuje dochodzić od zamawiającego zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo robót budowlanych wniesionego w formie kwot potrąconych z zafakturowanego wynagrodzenia należnego podwykonawcy, argumentując to solidarną odpowiedzialnością inwestora i wykonawcy za zapłatę umówionego wynagrodzenia.

Jak stwierdza autor, podwykonawcy dotknięci skutkiem zajęcia zabezpieczenia na poczet kar umownych usiłują dochodzić roszczeń od inwestorów, powołując się na fakt, że nie otrzymali pełnych zafakturowanych kwot. Odmowa zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo w takim przypadku jest – ich zdaniem – równoznaczna z odmową zapłaty należnego im wynagrodzenia w całości. Zdaniem autora komentarza taka interpretacja przypadku prowadzi do sytuacji, w której zabezpieczenie należytego wykonania umowy byłoby de facto ustanowione na koszt i ryzyko inwestora. Więcej>>

12.03.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE