Strona główna » Wiedza » Orzeczenia i interpretacje » Gwarancja wystawiona na pełnomocnika konsorcjum jest skuteczna

Gwarancja wystawiona na pełnomocnika konsorcjum jest skuteczna

21.02.18

Gwarancja wadialna wystawiona po zawiązaniu konsorcjum  wyłącznie na pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego stanowi skuteczne zabezpieczenie oferty wspólnej i nie może stanowić podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu - wynika z wyroku Sądu Najwyższego.

articleImage: Gwarancja wystawiona na pełnomocnika konsorcjum jest skuteczna Fot. Flickr/jaime.silva/Źródło - jaime.silva's photostream /Lic. CC by

Sąd Najwyższy, uwzględniając skargę kasacyjną Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt: XII Ga 697/15), uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Okręgowemu w Gdańsku do ponownego rozpoznania.

Poglądy w zakresie zabezpieczenia oferty wspólnej wykonawców nie były dotąd jednolite. Część sądów powszechnych uznaje, że wystarczy wystawienie polisy na jednego z członków konsorcjum (tak np. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 8 kwietnia 2016 r., XXIII Ga 2031/15). Pojawiały się także opinie odwrotne w Krajowej Izbie Odwoławczej (np. wyrok KIO z 1 lipca 2015 r., sygn. KIO 1251/15).

Więcej o rozbieżnych poglądach w tym temacie czytaj w programie LEX: Gwarancja wadialna przedstawiona przez konsorcjum

Po wyroku Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r. należy uznać, że jeśli gwarancja wadialna zostanie wystawiona na pełnomocnika wykonawców wspólnie startujących w przetargu, to jest ona skutecznym zabezpieczeniem ich wspólnej oferty.

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r. IV CSK 86/17

UZP: gwarancja wadialna wystawiona na jednego z konsorcjantów jest skuteczna >>>

 

Anna Stańczuk 21.02.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE