Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Doświadczenie projektanta może stanowić kryterium oceny ofert

Doświadczenie projektanta może stanowić kryterium oceny ofert

23.11.17

Czy zamawiający prowadząc postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj, może zastosować jako kryterium oceny ofert doświadczenie projektanta i kierownika robót? - pyta użytkownik programu LEX Zamówienia Publiczne.

articleImage: Doświadczenie projektanta może stanowić kryterium oceny ofert fot. Thinkstock

Zamawiający może zastosować jako kryterium oceny ofert doświadczenie projektanta i kierownika robót.

W świetle art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) – dalej p.z.p. kryteriami oceny ofert mogą być w szczególności organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Jednocześnie jednak kryteria powinny odnosić się do przedmiotu zamówienia oraz nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.

Powyższe odniesienie kryterium oceny oferty do przedmiotu zamówienia nie sposób interpretować inaczej niż jako wymóg oceniania zamawianego i oferowanego przez danego wykonawcę rzeczowego świadczenia lub innych elementów oferty, co do których zobowiązanie zaciąga. Na tej zasadzie oferowane i oceniane mogą być np.: termin wykonania zamówienia, sposób jego wykonania, jakość materiałów, długość serwisowania czy gwarantowania bezawaryjnego działania przedmiotu zamówienia (przedmiotu świadczenia).

Definicja wyboru najkorzystniejszej oferty wynika pośrednio z art. 91 ust. 1 p.z.p., który stanowi, że zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wybór oferty najkorzystniejszej należy więc rozumieć jako czynności zamawiającego polegające na zastosowaniu do oferty określonych w SIWZ kryteriów i ustalenie wyniku tej oceny w sposób skutkujący wyborem oferty.

Jak z tego wynika przy korzystaniu z kryterium pozacenowego w postaci doświadczenia kadry, zezwolono na jego zastosowanie jednakże wyłącznie, o ile może mieć ono znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia. Zamawiający powinien jednak móc dowieść, że w istocie zastosowanie takiego kryterium uzasadnione jest znaczącym wpływem na jakość wykonania zamówienia.

W świetle obowiązującej regulacji to zamawiający odpowiada za dobór kryteriów w postępowaniu o udzielenie zamówienia, który to dobór ma pozwolić zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, optymalnej i pozwalającej na uzyskanie świadczenia odpowiadającego potrzebom zamawiającego. Zasadą jest, że kryteria jakie stosuje zamawiający, muszą być obiektywne i niedyskryminacyjne, jak również nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy (art. 91 ust. 3 p.z.p.).

Paweł Banasik 23.11.17
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: LEX Zamówienia Publiczne
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE