Strona główna » Wiedza » Aktualności » Coraz mniej czasu na złożenie sprawozdania z zamówień udzielonych w 2017 r.

Coraz mniej czasu na złożenie sprawozdania z zamówień udzielonych w 2017 r.

26.02.18

Zamawiający przekazują Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w terminie do 1 marca każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zostało już niewiele czasu na przygotowanie takiego sprawozdania za 2017 rok!

articleImage: Coraz mniej czasu na złożenie sprawozdania z zamówień udzielonych w 2017 r. fot. Thinkstock

Obowiązek sporządzenia i przekazania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach dotyczy wszystkich zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, bez względu na tryb udzielenia zamówienia publicznego.

Do sporządzenia rocznego sprawozdania zobowiązany jest co do zasady każdy zamawiający, który udzielił w danym roku zamówienia publicznego, w tym również zamawiający, który udzielił zamówień z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy p.z.p.

Jeśli podmiot będący zamawiającym nie udzielił w danym roku żadnego zamówienia (również wyłączonego spod rezimu p.z.p.), nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania.

Zakres sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. poz. 2038).

Urząd Zamówień Publicznych przygotował opinię prawną, w której klarownie wytłumaczono Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych.

Ponadto, UZP przypomina, że w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 29 marca 2017 r. nowych „Zaleceń w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych” zmianie uległy zasady sprawozdawczości z realizacji obowiązków nałożonych ww. zaleceniami na jednostki administracji rządowej.

Przygotowanie i przekazanie rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Inne formy przesyłania sprawozdania nie są akceptowane.

Więcej informacji znajdziesz w programie LEX Zamówienia Publiczne w komentarzu praktycznym "Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach".

Anna Stańczuk 26.02.18
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE