Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Certyfikat jakości jako kryterium oceny ofert w przetargu na usługi sprzątania

Certyfikat jakości jako kryterium oceny ofert w przetargu na usługi sprzątania

07.06.17

Zamawiający w sektorze sprzątania często nie wiedzą, w jaki sposób konstruować pozacenowe kryteria tak, żeby były one jasne i czytelne dla potencjalnych wykonawców i jednocześnie w sposób właściwy zabezpieczały interes zamawiającego, a tym samym zapewniały właściwe wydatkowanie środków publicznych.

articleImage: Certyfikat jakości jako kryterium oceny ofert w przetargu na usługi sprzątania fot. Thinkstock

Istotne jest także respektowanie klauzul społecznych, które charakteryzuje najbardziej rzetelne i wiarygodne podmioty gospodarcze. Doprecyzowanie wymaganych standardów umożliwiają certyfikaty jakościowe branży, jak np. Gwarant Czystości i Higieny audytowany przez niezależny podmiot, jakim jest TÜV RHEINLAND.

Odpowiednie skonstruowanie zamówienia oraz kryterium jego oceny jest kluczowe przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Niestety z powodu braku jasnych i jednolitych standardów w wielu wypadkach kryteria pozacenowe są niepełne i nieostre, ze szkodą zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców.

Wykorzystywanie przez zamawiających gotowych rozwiązań dostępnych na rynku nie tylko usprawniłoby proces oceny ofert, ale także w sposób znaczący wpłynęło na poprawę jakości świadczonych usług w całej branży utrzymania czystości, w tym na poprawę jakości życia i zatrudnienia pracowników sektora sprzątania.

Dzięki zastosowaniu w SIWZ – jako poza cenowego kryterium – branżowego znaku jakości możliwy jest wybór nie tylko najbardziej profesjonalnej firmy, ale także takiej, która rzetelnie wycenia pracę swoich pracowników i zatrudnia na umowy o pracę podnosząc tym samym ich jakość życia i bezpieczeństwo, a tym samym pozytywnie wpływając na całą gospodarkę.

- Zawarte w Prawie zamówień publicznych wytyczne dotyczące pozacenowych kryteriów oferty dopuszczają wykorzystywanie oznakowania wykonawcy, jeśli spełnia ono wymogi art. 30 ust. 1 pkt 1 PZP. Postępowanie takie wydaje się być słuszne i niesie za sobą szereg korzyści zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców oraz ich pracowników. Przy ustanowieniu, jako jednego z warunków wyboru oferty znaków jakości takich jak np. Gwarant Czystości i Higieny – który jest oceniany przez niezależnego audytora wpisanego na listę audytorów dopuszczonych i autoryzowanych – wybór oferty zyskuje obiektywne kryteria oceny, jest wystandaryzowany i spełnia wymogi równości dla wszystkich oferentów. Takie pozacenowe kryterium znacząco upraszcza ocenę złożonych aspektów oferty i maksymalizuje prawdopodobieństwo wyboru najlepszego Wykonawcy, których zapewni najwyższą jakość usług oraz dba o stronę społeczną. Tym samym zamawiający może mieć pewność, że środki publiczne zostały wydane w najlepszy możliwy sposób z poszanowaniem praw pracowników. Jednocześnie takie niezależne kryteria oceny są znakomitą wytyczną dla Wykonawców, którzy często przez nieprecyzyjne zapisy w SIWZ mają problem ze spełnieniem wymagań. Zapisanie, jako kryterium konkretnej certyfikacji upraszcza procedury i ułatwia Wykonawcom spełnienie wymogów. Należy także zaznaczyć, że certyfikacji jakości pozytywnie wpłynie na jakość usług oferowanych przez wykonawców preferując na rynku tylko najlepszych – mówi Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Więcej informacji na: www.czystosc.org oraz www.tuv.com

Źródło: federacjaprzedsiebiorcow.pl

07.06.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE