Strona główna » Wiedza » Aktualności » Certyfikacja projektów ma być wsparciem dla rozwoju PPP

Certyfikacja projektów ma być wsparciem dla rozwoju PPP

29.11.17

Certyfikacja w formie porad dla projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) to jedno z rozwiązań, które ma wspierać tę formułę wspólnych przedsięwzięć samorządów i podmiotów gospodarczych – zapowiedział Michał Piwowarczyk z departamentu PPP w Ministerstwie Rozwoju.

articleImage: Certyfikacja projektów ma być wsparciem dla rozwoju PPP fot. Thinkstock

W środę uczestniczył on w Płocku (Mazowieckie) w inauguracji Międzynarodowego Forum PPP, do udziału w którym zgłosiło się ok. 60 samorządów z całej Polski.

Spotkanie, poświęcone m.in. wymianie doświadczeń na temat realizacji projektów PPP, zorganizował płocki Urząd Miasta pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Związku Miast Polskich. Dyskusje i warsztaty potrwają do czwartku.

Piwowarczyk przypomniał, że rozwój PPP jest jednym z najważniejszych projektów przyjętej przez obecny rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak zaznaczył, to właśnie PPP może być jednym z modeli wykorzystywanych do efektywnego wydatkowania środków publicznych, w tym zarządzania usługami publicznymi i realizacji zamówień publicznych.

W lipcu rząd zaakceptował wytyczne dotyczące rozwoju PPP. Dokument zakłada m.in. zawarcie do końca 2020 r. 100 nowych umów PPP i zainicjowanie przez sektor rządowy 10 postępowań o wybór partnera prywatnego. Zgodnie z założeniami wartość inwestycji w formule PPP powinna wynieść średniorocznie co najmniej 5 proc. nakładów inwestycyjnych w sektorze publicznym. Obecnie jest to poniżej 1 proc.

Jak podkreślił Piwowarczyk, program rozwoju PPP przewiduje szereg działań, które mają przeciwdziałać barierom, jakie dostrzeżono w funkcjonowaniu tego modelu w trakcie prowadzonych dotychczas konsultacji, w tym z udziałem samorządów.

„Chcemy wprowadzić system certyfikacji projektów PPP, nieobowiązkowy. To formuła, w której potencjalni inwestorzy publiczni, zainteresowani wdrożeniem takich projektów, będą mogli zasięgnąć porady organu centralnego, ministerstwa. W ten sposób uzyskają opinię, czy zakładane działania są przygotowywane prawidłowo, według standardów, które już się sprawdziły” – powiedział Piwowarczyk.

Zaznaczył, że także realizacja dużych projektów PPP z udziałem finansowania z budżetu państwa zgodnie z przyjętymi założeniami będzie odbywała się „co do wyboru modelu” w sposób szczegółowo przemyślany i zaplanowany.

„Tu myślimy naprawdę o dużych inwestycjach, o wartości wkładu Skarbu Państwa powyżej 300 mln zł. Z uwagi na skalę tych inwestycji, zakres rzeczowy i czas oddziaływania chcemy, żeby takie inwestycje przechodziły obowiązkowo test PPP. Mamy przecież do wyboru kilka modeli. One mogą być realizowane w różny sposób. To ocena opłacalności powinna odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób te inwestycje przyniosą największe korzyści stronie publicznej” – oświadczył Piwowarczyk.

Zwrócił uwagę, że krajowy rynek PPP nie jest obecnie duży w porównaniu do Europy Zachodniej, ale posiada znaczny potencjał rozwoju - obecnie to 116 podpisanych umów o wartości 5,5 mld zł.

„Baza projektów pokazuje, że ten potencjał jest o wiele większy, zarówno co do ich liczby, a przede wszystkim co do wartości. Widać wyraźnie, że podmioty publiczne tym modelem PPP się interesują i rozważają go w swoich planach inwestycyjnych. Na dzisiaj to jest około 160 planowanych inwestycji o wartości niespełna 62 mld zł” – wyliczył Piwowarczyk.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski ocenił, że samorządy, które realizując obecnie różnego rodzaju inwestycje korzystają szeroko ze środków zewnętrznych, zwłaszcza unijnych, powinny mieć świadomość, że gdy te fundusze zostaną wyczerpane warto posiadać sprawdzonego partnera, z którym wspólnie będzie można realizować ważne dla lokalnych społeczności przedsięwzięcia, właśnie w formule PPP.

„Bazując na doświadczeniach płockich mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, iż ta współpraca, samorządu terytorialnego z partnerem prywatnym, to bardzo efektywny sposób na realizację zadań publicznych” – podkreślił Nowakowski.

W przygotowaniu Międzynarodowego Forum PPP uczestniczył CIFAL, powołany w 2004 r. w Płocku jako pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej afiliowany ośrodek szkoleniowy dla władz i podmiotów lokalnych Instytutu ONZ ds. Badań i Szkoleń – UNITAR. Obecnie działa on w strukturze płockiego Urzędu Miasta.

Podczas inauguracji Forum szef CIFAL w Zurichu (Szwajcaria) Samanda Fernando mówił m.in. o założeniach Agendy 2030, deklaracji ONZ, dotyczącej zrównoważonego rozwoju, podkreślając rolę, jaką w realizacji jej celów mogą odgrywać podmioty publiczne i prywatne, działające na zasadzie partnerstwa.

„Chodzi nie tylko o dyskusje, ale przede wszystkim o faktycznie zaangażowanie finansowe, technologiczne, wymianę wiedzy, dzięki czemu będziemy mogli wspólnie zrealizować cele Agendy 2030” – podkreślił Samanda Fernando. Zwrócił uwagę, że wspólne działanie, partnerstwo, to model wypracowany przez ONZ. „Agenda 2030 jest dla ludzi, dla naszych miast, dla całego świata. Ważne jest, by pracować razem, by realizować jej cele” – zaznaczył.

Agenda 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, z którą powiązana jest rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest deklaracją ONZ podpisaną w 2015 r. - Polska podpisała dokument wraz ze 192 państwami członkowskimi ONZ. Dotyczy on działań w trzech obszarach - gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Zawiera 17 celów i 169 zadań.

Cele Agendy 2030 to m.in: wyeliminowanie ubóstwa i głodu, podnoszenie jakości życia oraz edukacji, zdrowie, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, mniej nierówności, odpowiedzialna produkcja i konsumpcja, ochrona klimatu.(PAP)

autor: Michał Budkiewicz

29.11.17
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE