Strona główna » 01.01.2017

01.01.2017

01.11.16

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy regulujące stosowanie zamówień in-house. Podstawą prawną są przepisy ustawy nowelizującej z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.1020), która w swym zasadniczym brzmieniu weszła w życie 28 lipca 2016 r.

W art. 67 ust. 1 p.z.p. dodaje się pkt od 12 do 15, które określają przesłanki zastosowania zamówień in-house. Dodaje się także ustępy od 8 do 13, doprecyzowujące zasady udzielania zamówień in-house.

Zmianie ulega także art. 36a, do którego dodaje się ust. 2a w brzmieniu: Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót.

Nowelizacja dodaje również art. 144b traktujący o zakazie zawarcia umowy w określonych w nim przypadkach, jak również art. 146a, który określa wygaśnięcie umowy na skutek uzyskania udziału w kontrolowanej osobie prawnej przez kapitał prywatny.

01.11.16
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE